.
Hồ sơ F3 - đinhthịthanhliên - 23/02/2010
1, 2, 3, 4 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


xin cho hỏi tiếp, vậy văn phòng luật sư có thể thay đương đơn liên lạc với USCIS được không. Xin cám ợn
Tùy vào đương đơn có ủy quyền cho văn phòng luật sư làm hay không.

610258 top -

xin cho hỏi, hiện nay những đứa con trên quá tuổi cspa chưa lập gia đình có được giữ lại ngày ưu tiên của cha mẹ diện f3, f4 không khi cha mẹ làm hồ sơ bảo lãnh diện f2b không?(theo luật mở rộng của cspa 2012), chân thành cảm ơn.

613441 top -

xin cho hỏi, hiện nay những đứa con trên quá tuổi cspa chưa lập gia đình có được giữ lại ngày ưu tiên của cha mẹ diện f3, f4 không khi cha mẹ làm hồ sơ bảo lãnh diện f2b không?(theo luật mở rộng của cspa 2012), chân thành cảm ơn.
Chưa bao giờ có luật này. Đó chỉ là dự luật trước đây.

613453 top -
Hồ sơ F3 - đinhthịthanhliên - 23/02/2010
1, 2, 3, 4

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image