.
Hồ sơ F4 - vohongthuy
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào Anh Chị,
Em đang điền đơn bảo lãnh người em và có 1 câu hỏi sao đây.
Trên giấy khai sinh của em ghi nơi sinh có ấp A, xã B, huyện C, và tỉnh D. Nhưng trên I-130 hỏi nơi sinh chỉ có city/town/village of birth, vậy em nên chọn ấp, xã, huyện, hay tỉnh để điền trên I-130. Nếu điền hết 4 thứ thì dài quá mà bỏ thì không biết bỏ cái nào?

Xin cám ơn
Vỏ Hồng

607093 top -

Em đang điền đơn bảo lãnh người em và có 1 câu hỏi sao đây.
Trên giấy khai sinh của em ghi nơi sinh có ấp A, xã B, huyện C, và tỉnh D. Nhưng trên I-130 hỏi nơi sinh chỉ có city/town/village of birth, vậy em nên chọn ấp, xã, huyện, hay tỉnh để điền trên I-130. Nếu điền hết 4 thứ thì dài quá mà bỏ thì không biết bỏ cái nào?
Bạn chỉ cần ghi tên tỉnh D của bạn.

607096 top -
Xin chào mọi người,
Trước hết tôi xin chúc sức khoẻ đến tất cả mọi người trong diển đàn nầy.Tôi đang làm giấy bảo lãnh anh chị em F4, vậy nếu người em dâu của tôi không có muốn đi Mỹ thì tôi có cần nộp giấy kết hôn của em dâu và em trai tôi cho USCIS lúc mở hồ sơ không?
Nếu đã nộp thì khi nào tôi nên báo và báo cho ai USCIS hay NVC đễ họ đừng cấp visa cho em dâu tôi?

Hồng

613568 top -

Nếu không muốn đi thì trong đơn I-130 không ghi tên người vợ. Không cần gởi giấy kết hôn. Tuy nhiên nếu có con đi theo thì phải gởi giấy kết hôn.

613571 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image